Veelgestelde vragen

Bijna iedereen! Een van de grote voordelen van investeren via het platform is dat iedereen vanaf 18 jaar een investeerder kan worden, tenzij woonachtig in de Verenigde Staten of Canada. Helaas is het vanuit deze landen nog niet mogelijk om te investeren. Verder bestaan er dus geen eisen aan opleidingsniveau, inkomen of beleggingservaring. Wij vinden namelijk dat iedereen recht heeft om eigenaar te worden van spannende start-up’s en mkb bedrijven.

Ja, je kunt in zoveel ideeën investeren als je zelf wilt. Bedenk ook dat je altijd de mogelijkheid hebt om je geld te verplaatsen van het ene naar het andere idee zolang het doelbedrag van een idee nog niet is bereikt. Pas als 100% van het gevraagde bedrag is bereikt, kun je je gedane investeringen in dat specifieke idee niet meer verplaatsen.

Er zal niet worden opgetreden als 'gatekeeper'. Dit betekent dat iedereen zich kan aanmelden op het platform. Ons ervaren campagne team kijkt dan naar het plan en alleen bij goedkeuring verschijnt deze op het platform. Als gebruiker heb je middelen om een idee (of ondernemer) te screenen op betrouwbaarheid:
1. Google! Gebruik Google voor een check van het idee, de naam van de ondernemer, de naam van het bedrijf etc. Google levert vaak veel informatie op dat kan dienen als extra referentie.
2. Bekijk het Linkedin profiel van de ondernemer. Controleer de achtergrond van de ondernemer en zijn/haar connecties. Check of er een video van de ondernemer in de ideepagina staat zodat je een beeld kan krijgen van de ondernemer. Mocht er geen video staan, dan kun je natuurlijk altijd vragen of de ondernemer een video wil plaatsen. Ook voor de ondernemer moet het belangrijk zijn dat de potentiële investeerders een goed gevoel bij hem/haar hebben.
3. Lees het plan en probeer te investeren in zaken die je begrijpt. Uiteraard ben je vrij om te investeren in wat je wilt, maar als je begrijpt waar je in investeert, kun je een plan beter beoordelen.
4. Gebruik je gezonde verstand. Dingen die te mooi lijken om waar te zijn, zijn dit waarschijnlijk ook.

Kun je me de belangrijkste fundingterminologie op het platform uitleggen? - Financieringsdoel: de som van het kapitaal dat nodig is om de doelen die vastgesteld zijn door de ondernemer te bereiken (incl. de 5% succes fee),
- Huidige financiering: de totale hoeveelheid opgehaald kapitaal op dit moment,
- Financieringssucces: wanneer het financieringsdoel is voltooid voor of op het moment van het verstrijken van de deadline,
- Resterende financiering: de financiering die nog nodig is om het financieringsdoel te behalen. Dit is het verschil tussen huidige financiering en doelfinanciering. Als het bedrijf wenst dit bedrag door middel van een nieuwe financieringsronde en deadline op te halen met een equity-based campagne, dan is dit de hoeveelheid financiering waarop het nieuwe aanbod percentage is gebaseerd,
- Financieringsdeadline: het aantal dagen vanaf de start van de campagne tot het einde van de campagne. Mogelijk uit te breiden met een eigen vermogen (‘equity-based’) campagne van 180 dagen om de ‘resterende financiering’ te voltooien,
- Financiering mislukt: het financieringsdoel is niet gehaald voor de deadline,
- Alles-of-niets-financiering: elk individueel idee van het business idee moet volledig zijn gefinancierd voordat de deadline verstrijkt en het geld naar de ondernemer wordt overgemaakt. Als de campagne niet succesvol wordt afgerond, krijgt elke investeerder zijn of haar geld terug.

Iedereen kan zelf de ideeën kiezen om in te investeren, waarmee je maximaal rendement denkt te kunnen behalen. Dankzij de unieke juridische structuur ontvang je als investeerder een indirect aandeel in het bedrijf waarbinnen het idee wordt uitgevoerd. Dit indirecte aandeel geeft recht op dividend naar rato van je inleg; oftewel, hoe meer je hebt geïnvesteerd in een idee hoe meer recht op dividend je hebt.

Ja. Maar bedenk ook: geen winst zonder risico. Het is mogelijk dat het bedrijf waarin je hebt geïnvesteerd, het om welke reden dan ook, niet redt. Zo zou je je inleg kunnen verliezen. Het is jouw taak als investeerder om de goede initiatieven eruit te pikken.

Door op de investeerpagina anonieme investering aan te vinken zal niet publiekelijk bekend worden gemaakt welk bedrag jij hebt geinvesteerd. Binnen de InnerCircle zal echter wel te zien zijn welk bedrag iemand heeft geïnvesteerd.

Zodra een idee volledig wordt verwijderd van het platform en je had in dit idee geld geïnvesteerd (voordat het doelbedrag dus was bereikt), ontvang je dit weer als saldo in je wallet. Op dat moment kun je dit saldo opnieuw investeren in andere proposities.

Symbid is een transactieplatform. Ze verdient haar geld dus door zoveel mogelijk transacties te verwerken. Iedereen die investeert, betaalt een kleine additionele transactiefee op het investeringsbedrag van 2,5% (3% inclusief BTW). Deze transactiefee wordt direct afgedragen op het moment dat er geld wordt geïnvesteerd of op een account wordt gezet.
Voorbeeld:
Als je als investeerder EUR 100,- investeert of naar je wallet over maakt, betaal je daar bovenop een opslag van 3% transactiefee + de kosten voor het gebruik van de online betaalkassa.
Een ondernemer die geld ophaalt, betaalt een successfee van 5% (exclusief BTW) over het opgehaalde bedrag.
Voorbeeld:
Een ondernemer haalt een bedrag van EUR 100.000,- op. Op het moment dat dit is gelukt ontvangt de ondernemer EUR 95.000,- en houdt het platform EUR 5.000,- in van het opgehaalde bedrag.

Totdat een idee is volgestort blijf je volledig op de hoogte van een idee door dit idee te 'volgen'. In je dashboard op het platform ontvang je telkens updates en blijf je op de hoogte.
Zodra je daadwerkelijk geïnvesteerd hebt in een idee, krijg je toegang tot de InnerCircle. Binnen deze afgesloten omgeving kunnen investeerders en ondernemer informatie uitwisselen, discussies voeren en stemmingen houden. Hier wordt dus het bedrijf verder gebouwd!

Alleen het feit dat een investeerder heeft geinvesteerd wordt getoond. De geinvesteerde bedragen worden bewust niet getoond. Op de profielpagina staat de persoonlijke informatie van een gebruiker. De gebruiker vult deze zelf in en bepaalt zo wel wat en niet zichtbaar mag zijn qua informatie.

Symbid houdt bij Intersolve (een Elektronische Geld Instelling met vergunning van de DNB en de AFM) een aparte bankrekening aan voor alle investeringen op het platform. Zo garandeert Symbid een 100% dekkingsgraad en zijn investeerders verzekerd van de hoogst mogelijke zekerheden betreffende hun geïnvesteerde gelden op het platform.

Over het bedrag dat wordt geïnvesteerd, wordt voor bedragen onder de EUR 5.000 2,5% administratiekosten exclusief BTW gerekend en boven de EUR. 5.000 1% exclusief BTW. Per transactie, waarbij geld wordt overgemaakt naar de Symbid Wallet, worden er transactiekosten voor de betaalkassa in rekening gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van de betaalmethode (iDeal, CreditCard, PayPal etc.). Verder worden er per transactie EUR 1,- kosten in rekening gebracht vanuit onze financiële partner Intersolve. Zij beheren het geïnvesteerde geld in een beveiligde Stichting Derdengelden rekening en maken het mogelijk dat je eventueel geld terug kan storten naar je bankrekening. Er zijn geen kosten voor het investeren vanuit je wallet of het desinvesteren in een idee. Inschrijven als investeerder is eveneens kosteloos.

Belastingen kunnen een grote invloed hebben op bepaalde beslissingen. Investeringen op het Symbid platform lopen niet via exotische structuren met afwijkende belastingregels. Op de investeringen via dit platform zijn daarom de 'normale' tarieven voor personen en/of bedrijven die investeren in een BV, van toepassing. Dit levert de volgende tarieven voor verschillende investeerdersgroepen:

Investeerder is een IB onderneming (eenmanszaak / VOF / CV):
- Inkomsten belasting.

Investeerder is een rechtspersoon (BV / NV / COOP UA) :
- Geen dividendbelasting
- Geen VPB over ontvangen dividend

Investeerder is een natuurlijk persoon:
- Belang < 5%, belast in box 3 (in eerste instantie 1,2%)
- Indien dividenden worden ontvangen kan de dividendbelasting in mindering worden gebracht op de verschuldigde IB
- Belang > 5%, belast in box 2, 25% over ontvangen dividend, onder aftrek van betaalde dividendbelasting

Je kunt een verzoek tot terugstorting naar je bankrekening indienen door in te loggen op je dashboard en daar te klikken op de link 'terugstorting aanvragen'. Dit is alleen mogelijk wanneer jouw geïnvesteerde bedragen gedesinvesteerd zijn naar je wallet. Desinvesteren doe je op de portfolio tab op jouw Symbid dashboard.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor terugstorten vanuit je Wallet naar je bankrekening.

Intersolve is een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in aanbieden van diensten op het gebied van de afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld.
Om haar financiële dienstverlening te mogen aanbieden conform de geldende financiële wet- en regelgeving beschikt Intersolve over een vergunning als Elektronisch Geldinstelling en staat Intersolve onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) plus de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Door de samenwerking met Intersolve kan Symbid aan haar investeerders garanderen dat alle betalingen die via het Symbid platform lopen veilig en gegarandeerd zijn. Intersolve verzorgt het gehele financiële proces voor Symbid en beheert de gelden binnen een Stichting Derdengelden.

Je bent als investeerder zelf verantwoordelijk voor het investeren in het juiste idee. Als een bedrijf failliet gaat, zal dit via het ondernemingsrecht verlopen zoals dit in Nederland van toepassing is. Bedenkt dat het risico voor jou als investeerder nooit groter is dan je inleg. In het ergste geval ben je dus je inleg kwijt.

Wat gebeurt er als het doelkapitaal, vastgesteld door de entrepreneur, is behaald? Als het volledige investeringsbedrag is bereikt, kun je je geld niet meer verschuiven naar een ander plan. Afhankelijk van de hoogte van het opgehaalde bedrag, vindt er een Due Dilligence plaats door BDO met een adviesrapport richting de investeerders. Het gehele proces ziet er in een stappenplan als volgt uit:
1. Je plaatst een idee op het platform
2. Bij volledige financiering is investeren niet meer mogelijk
3. Symbid neemt contact op met de ondernemer voor de juridische structurering
4. Eventuele Due Diligence door BDO
5. Investeerders worden gebundeld in een investeringscooperatie
6. Er wordt aandeel verkocht voor het afgesproken bedrag op het platform (het doelbedrag). Bij een bestaande juridische entiteit van de ondernemer wordt er of een deel van het aandeel verkocht of nieuw aandeel uitgegeven, afhankelijk van de propositie.
7. Ondernemer en investeerders krijgen toegang tot een beveiligde samenwerkingsomgeving waar zij kunnen samenwerken en kennis kunnen delen rondom het gezamenlijke bedrijf: Symbid Inside.

Nee, als het doelkapitaal is behaald, kan er niet meer geïnvesteerd worden. Het is nog wel mogelijk aan te geven dat je interesse hebt om te investeren door op de 'investeer' knop te klikken van een succesvol gefinancierde propositie. Er zijn altijd andere ondernemers met creatieve en inspirerende ideeën waar je nog wel in kunt investeren.

De investeringscoöperatie is een Nederlandse entiteit die opgericht wordt op het moment dat het doelkapitaal bij elkaar is gebracht. De leden van de coöperatie zijn alle investeerders in het idee. Doordat de investeringscoöperatie het vooraf bepaalde percentage van de aandelen in de entiteit van de ondernemer zal verkrijgen, zullen de investeerders indirect aandeelhouder worden.

De investeringscoöperatie moet worden opgericht, de kosten hiervan zullen ten laste komen van de juridische entiteit van de ondernemer. Daarnaast zal er voor de investeringscoöperatie een minimale boekhouding dienen te worden gevoerd (doorgaans nihil aangiftes aangezien er geen kasstromen zullen zijn zolang er geen dividenden worden geboekt). De kosten voor het voeren van deze boekhouding zullen ten laste komen van de juridische entiteit van de ondernemer. De ondernemer is vrij om deze boekhouding bij zijn/haar eigen boekhouder onder te brengen.

De investeringscoöperatie wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit minimaal 3 vertegenwoordigers. 2 van de vertegenwoordigers zullen worden gekozen vanuit de groep met investeerders binnen de investeringscoöperatie door de overige investeerders. De derde bestuurder zal altijd de ondernemer zijn. Het bestuur van de investeringscoöperatie is er voornamelijk om de belangen van de investeerders te behartigen, stemmingen te organiseren en begeleiden en om te zorgen voor een correcte informatievoorziening richting de overige investeerders. De laatste ‘taak’ van het bestuur zorgt er voor dat ook de ondernemer aan het bestuur wordt toegevoegd om altijd in de positie te zijn om de juiste informatie te verzorgen op het juiste moment. Daarbij kan op die manier ook optimale kennisdeling worden gerealiseerd.

Dit is de online omgeving waar alle investeerders toegang toe krijgen bij nadat zij hebben geïnvesteerd in het betreffende idee. In de samenwerkingsomgeving kun je met je mede-investeerders communiceren en met de ondernemer samenwerken. In de omgeving zijn alle tools aanwezig om de ondernemer te helpen het idee tot wasdom te brengen.
Zo worden bijvoorbeeld (online) vergaderingen gepland en gehouden, rapportages gedeeld en houdt de ondernemer zijn nieuwe mede-eigenaren up to date over belangrijke ontwikkelingen in de onderneming.
Een andere belangrijke functie van deze ‘samenwerkingsomgeving’ is dat je, als investeerder, hierin jouw investeringen ook ten gelden kan maken door deze te verkopen.

Als ondernemer ben je verplicht om jaarlijks je jaarrekening te delen met de investeringscoöperatie. De investeringscoöperatie kan verder worden beschouwd als iedere andere ‘normale’ aandeelhouder met de bijkomende verplichtingen.

Alle investeerders binnen één individuele propositie zijn gebundeld in een investeringscoöperatie. Op het moment dat het bedrijf, waar de investeringscoöperatie aandeelhouder van is, winst heeft gemaakt en dividend uit gaat keren, zal er naar rato van het percentage aandelen een bedrag worden overgemaakt naar de rekening van de investeringscoöperatie. Het bestuur van de investeringscoöperatie beschikt vervolgens over de ledenlijst van de investeringscooperatie en zal bij het afsluiten van de eigen jaarrekening de verantwoordelijkheid dragen voor de uitkering van de dividenden aan de individuele investeerders.

De aangekochte lidmaatschappen in de coöperatie zijn in beperkte mate overdraagbaar onder voorwaarde dat het bestuur van de coöperatie toestemming geeft voor deze overdracht. De liquiditeit van de lidmaatschappen is dus beperkt.

De lidmaatschappen worden altijd aangekocht voor EUR 20,- en kunnen worden aangeboden tegen elke prijs die je als investeerder wilt. De lidmaatschappen dienen eerst binnen de investeringscoöperatie te worden aangeboden aan de overige leden. De transactie verloopt verder als een peer-to-peer transactie waarbij de ene partij direct afrekent met de andere partij.

Nee, investeren in het eigen vermogen van een startup wordt beschouwd als een hoge risico investering. In de meeste gevallen zal het ingelegde geld dan ook niet terugbetaald gaan worden. Het doel van dit type investeringen is om in een aantal startups te investeren in de hoop dat één van deze startups de verliezen van de andere startups compenseert en daarbovenop nog een rendement oplevert. Maar er is helaas geen garantie dat je in één van deze grote winnaars zal investeren, dus zou je enkel met gelden moeten investeren waarvan je het verlies kunt dragen.

Nee, in principe niet. Als een investeerder in het eigen vermogen, ben je aansprakelijk tot het bedrag wat je hebt geïnvesteerd in een bedrijf. Dit betekent dat de mogelijkheid bestaat dat je de eigen inleg niet terug krijgt, maar je niet voor een groter verlies aansprakelijk zult worden gesteld.

Wanneer je in startups investeert, zijn er drie grote risico’s waar je rekening mee moet houden. Ten eerste kan het bedrijf failliet gaan, in dat geval krijg je helaas niet je ingelegde geld terug. Ten tweede zal je er rekening mee moeten houden dat je investering, zelfs bij succes, een aantal jaren illiquide zal zijn. Dit betekent dat je niet in staat zult zijn om de investering te verkopen en je zult er waarschijnlijk ook geen dividenden over ontvangen. Als laatste bestaat er het risico van verwatering: als de startup in de toekomst meer financiert via het eigen vermogen, zal het percentage aandelen wat de bestaande investeerders aanhielden relatief gezien verminderen.

Zeker niet, we raden je zelfs aan het merendeel van je kapitaal in veiliger en meer liquide beleggingen te investeren. Actieve business angels investeren bijvoorbeeld over het algemeen niet meer dan 5-15% van hun kapitaal in startups. Welk gedeelte van je vermogen je uiteindelijk ook verkiest te investeren, het belangrijkste is dat je het kunt permitteren om alles te verliezen.

Je kunt het beste kleine bedragen in meerdere bedrijven investeren. Op deze manier diversifieer je de risico’s van een mogelijk faillissement van één of meerdere startups. De meeste winsten komen uiteindelijk van één succes die de andere verliezen moet compenseren.

De twee belangrijkste redenen om je aan te melden zijn:
- Het aantrekken van start- of groeikapitaal voor je bestaande of op te richten bedrijf. Naast financiering kun je ook waardevolle feedback vanuit de crowd verwachten.
- Het investeren in veelbelovende ideeën met als doel om een financieel rendement te behalen. Uiteraard staat het je vrij om de ondernemer ook op andere manieren te helpen.

Om je idee te registreren klik je simpelweg op de 'Voor Ondernemers' link in onze Header (bovenaan de website). Klik vervolgens op de 'Meld je aan' knop om je idee te registreren.

Dit hangt af van de juridische status van de entrepreneur. Als je nog geen juridische entiteit hebt, kun je in eerste instantie gratis je idee plaatsen. Wanneer de campagne succesvol is, brengt Symbid een succesfee van 5% van het gehele doelbedrag in rekening. Daarbij moet de ondernemer rekening houden met verschillende kosten voor het opzetten van een campagne, die losstaan van Symbid:

De kosten voor het maken van een pitchfilmpje
De kosten voor het laten opmaken van een ondernemerswaardering. Een optie is het bedrijf Equidam, waar een volledige ondernemerswaardering €300,- kost.
Juridische kosten: onze notaris brengt voor het oprichten van een investeringscoöperatie UA met notariële akte €650,- (excl. BTW) in rekening. Daarnaast zal er een aandelenuitgifte plaats vinden waarvoor de notaris €500,- (excl. BTW) in rekening brengt.
Administratieve kosten: de kosten voor de administratie van de investeringscoöperatie bedragen gemiddeld zo’n €500,- per jaar

Symbid kan alleen BV's financieren. Heb je nog geen BV? Dan zul je bereid moeten zijn om de nieuwe entiteit om te zetten naar een BV, indien dit nog niet het geval is. Dus stel je bent nu een VOF en je wilt kapitaal binnen deze VOF ophalen, dan kan dat alleen als de VOF wordt omgezet naar een BV zodra het doelbedrag is behaald. De volgende entiteiten kunnen in eerste instantie registreren:
- een natuurlijk persoon met idee (gratis)
- een eenmanszaak (registratie fee)
- een B.V. (registratie fee)
- V.O.F / CV (registratie fee)

Van de bestaande bedrijven zal een KvK nummer worden gevraagd.

Kan ik meer dan één bedrijf/idee registreren? Ja, je kunt zoveel ideeën registreren als je wilt. Het is belangrijk om te bedenken dat het niet altijd om de kwantiteit, maar ook om de kwaliteit gaat. Investeerders willen een duidelijke focus zien.

Ja, het is toegestaan om bij verschillende crowdfunding platformen geld op te halen. Diverse ondernemers hebben dit gedaan. We raden je wel aan om dit te controleren bij het andere platform.

Nee, momenteel kunnen ideeën niet meer geld ophalen dan hun doelkapitaal.

Investeringen in eigen vermogen: mensen leveren een financiële bijdrage aan het idee in ruil voor een ‘stuk van de taart’. De taart staat voor het bedrijf van de ondernemer. Dit betekent dat investeerders deels eigenaar worden van het bedrijf en delen in de opbrengsten van het bedrijf.

Ja dat kan. Ideeën moeten natuurlijk zo goed mogelijk zijn uitgewerkt voordat ze worden ingediend voor een beoordeling. Maar of het nu om iets kleins als een typefout gaat of je hebt plotseling een nog veel betere perk bedacht: je kunt altijd dingen aanpassen.

Als een propositie wordt aangemaakt, wordt Symbid op de hoogte gesteld. Er wordt vervolgens gekeken of het idee niet in strijd is met de Algemene Voorwaarden. Als dat wel zo blijkt te zijn, kan Symbid ervoor kiezen om direct contact op te nemen met de ondernemer met enkele vragen of een verzoek om uitleg. Er wordt een email verzonden naar de ondernemer met de mededeling dat het idee is geaccepteerd of afgewezen. De ondernemer heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een afwijzing door een e-mail te sturen met daarin de redenen voor het bezwaar.

Nee, momenteel kunnen er enkel Nederlandse BV's gefinancierd worden. Het is wel mogelijk om als buitenlandse entrepreneur een Nederlandse BV op te zetten.

Ja, in de beheerfunctionaliteit van jouw idee heb je altijd de mogelijkheid om het equity percentage aan te passen.
LET OP! Je kunt dit alleen naar boven toe aanpassen. Hiermee verlaag je dus feitelijk de waardering van je bedrijf want een investeerder ontvangt meer aandeel voor hetzelfde doelkapitaal. Het doelkapitaal is gedurende de campagne niet meer aan te passen.

Na het bijeenbrengen van het benodigde kapitaal, wordt een investeringscoöperatie opgericht. De investeringscooperatie, waarin alle investeerders worden gebundeld, vertegenwoordigt het aandeel dat is aangeboden op de ideepagina. Stel dat je als ondernemer aangeeft dat je op zoek bent naar EUR 100.000,- en dat je hiervoor 10% aandeel (equity) wilt weggeven, dan zal bij volledige financiering de investeringscoöperatie 10% zeggenschap krijgen.

De investeringscoöperatie vertegenwoordigt uiteindelijk één stem in de entiteit van de ondernemer. Op het moment dat er een aandeelhoudersbesluit dient te worden genomen binnen de entiteit waar de investeringscooperatie aandeelhouder van is, zal er dus eerst een stemming binnen de investeringscoöperatie plaats moeten vinden. Het platform faciliteert deze stemmingen via een online samenwerkingsomgeving: de InnerCircle. Met 50% van de stemmen +1 wordt de volledige stem van de investeringscoöperatie bepaald.

Als ondernemer heb je dus maar te maken met één stem van de investeringscoöperatie en niet met stemmen van vele kleine aandeelhouders.

Een idee mag 100 dagen online staan. In sommige gevallen is het mogelijk een propositie te verlengen, maar dat is aan Symbid om te besluiten.

Een “Status Update” is onze naam voor de miniblog-pagina die ieder idee heeft. Ondernemers kunnen gebruik maken van Status Updates om volgers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het idee. Sommige ondernemers zullen tien Status Updates per dag sturen, terwijl anderen deze functie weinig zullen gebruiken. Het is echter één van de beste manieren om investeerders te informeren over de vorderingen van een idee. Ondernemers hebben de optie om iedere post openbaar te maken of exclusief te houden voor investeerders. Een exclusieve InnerCircle update maakt het mogelijk om in een gesloten omgeving met investeerders als groep te communiceren.

Met Status Updates kun je als ondernemer je zoektocht naar financiele middelen vertellen als een aantrekkelijk verhaal waar volgers zich graag mee identificeren. Status Updates maken het mogelijk voorinvesteerders om zich intensief bezig te houden met de details achter de schermen, met de keuzes die je als ondernemer maakt en de obstakels die je onderweg tegenkomt.

Status Updates, periodieke statistieken, Q&A’s, etc. worden direct naar investeerders en volgers gemaild als ze er voor kiezen om op de hoogte te worden gehouden via de notificatie instellingen. Deze worden aan een gebruiker getoond nadat ze besloten hebben te investeren of je idee te volgen.

Ja, de entrepreneur kan zich uitschrijven zolang het doelkapitaal nog niet is behaald. De investeerders zullen dan hun investering terug gestort krijgen in de wallet.

Wij zijn bereikbaar via de live chat en per telefoon op +31(0)1 041 34 601 op kantoordagen van 9 tot 18 uur. Daarnaast streven wij er naar alle email binnen 24 uur te beantwoorden.

Jammer genoeg laten verschillende browsers web pagina's op verschillende manieren zien. Sommigen laten een pagina op een bepaalde manier zien, terwijl andere browsers dit op weer een andere manier doen. We doen ons best om het platform optimaal te laten werken met alle browsers. Maar omdat er zo veel combinaties van browsers en browser versies zijn, kunnen we geen ondersteuning bieden aan alle browsers. We gebruiken de meest recente browsers om te testen. Dus, om het platform op de best mogelijke manier te kunnen ervaren, raden we aan om te zorgen dat je browser is ge-update naar de laatste versie.