search

Bedrijven om in te investeren

nl_financieringvanondernemingen_idea.quickfilter.description.

Idea-equity-label
Convertible
nl_financieringvanondernemingen_idea.tooltip.convertible.note

CheckedID online verification

ID document validation with owner verification in real time for professional organizations. Secure, fast and GDPR-proof. No more hassle of handling ID-copies.

24 dagen $149.418 gefinancierd $291.105 benodigd Conv.
lening
images image
Idea-equity-label
Convertible
nl_financieringvanondernemingen_idea.tooltip.convertible.note

BodySwitch 'Natuurlijk' Gezond

Leefstijlgeneeskunde is nodig voor fundamentele omslag in de zorg. Help BodySwitch mee om het verschil te maken.
Investeer nu in de geneeskunde van de toekomst!

9 dagen $153.982 gefinancierd $116.442 benodigd Conv.
lening
images image